Ceník úhrad za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

 

Výpis nebo kopii zdravotní dokumentace lze vydat pacientovi na základě vlastní žádosti, příp. na žádost ošetřujícího, který pacientovi zajistí následnou péči.

Jedná se o zpoplatněný administrativní výkon.

 

Výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace……………………………………………………....300,- Kč

Kopie rentgenového snímku čelistí, příp. zubu/-ů na CD……………………………...................200,- Kč

Výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace, vč. rtg snímku na CD……………….................. 400,- Kč

Vyplnění formuláře na žádost pacienta ………………………………………………………….....700,- Kč

 

                                                                                                                         Ceny jsou vč. 15% DPH